Η Φωτογραφία στην καθημερινότητα

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ... >>>

Στόχος του workshop είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μία σαφή πρόταση για την ένταξη της Φωτογραφίας στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Η ύλη του εστιάζει κυρίως στις προσωπικές φωτογραφικές πρακτικές και μεθόδους εργασίας, προσεγγίζοντας κάποιες ουσιαστικές αρχές, όπως η παρατήρηση, η επιλογή θέματος, η πειθαρχία λήψης, η οργάνωση της δουλειάς, και η κριτική φωτογραφιών χρησιμοποιώντας φωτογραφική γλώσσα.

Το workshop διαρκεί 15 ημέρες και  αποτελείται από δυο μέρη:
α) Την καθημερινή φωτογράφηση,  και
β) την  κριτική όλων των φωτογραφιών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

Η φωτογράφηση, σε συνθήκες καθημερινότητας, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και η κριτική όλων των φωτογραφιών, τα Σαββατοκύριακα, έχουν ως αποτέλεσμα να συνδυαστεί η όποια καλλιτεχνική παιδεία ή/και θεωρητική τοποθέτηση, με την φωτογραφική πρακτική. Έτσι οι συμμετέχοντες, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, μπορούν να πετύχουν ταυτόχρονα δυο στόχους. Αφενός, να εντάξουν τη Φωτογραφία στην καθημερινότητά τους και αφετέρου να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για την φωτογραφική πρακτική, με ή χωρίς συγκεκριμένους στόχους, αλλά δίχως το άγχος της επιτυχίας ή αποτυχίας. Η αναζήτηση θεμάτων και η φωτογραφική τους προσέγγιση υπό την πίεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, αποσκοπούν στην καθημερινή εξάσκηση του βλέμματος αλλά και του τρόπου φωτογράφησης, ενώ ο σχολιασμός όχι μόνο των δικών του φωτογραφιών αλλά και άλλων, με τους οποίους συχνά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, οξύνουν τόσο το μάτι όσο και την φωτογραφική κριτική ικανότητα, ενώ συχνά οδηγούν σε βαθύτερες σκέψεις, προσεγγίσεις και συζητήσεις.
Η κριτική είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συγκεκριμένη δουλειά και το φωτογραφικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα, όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από τις φωτογραφίες που παρουσιάζει, με σκοπό την προσωπική του φωτογραφική βελτίωση.
Μέσα από την όλη διαδικασία, ο φωτογράφος συνειδητοποιεί πως, παρά το συνήθως βαρύ καθημερινό του πρόγραμμα, υπάρχει χρόνος και χώρος για την Φωτογραφία και ταυτόχρονα πως είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθει να πειθαρχεί ακολουθώντας έναν τρόπο και μια μέθοδο εργασίας προς μια καλύτερη και πιο ουσιαστική Φωτογραφία, από το να αποκτήσει πέντε καλές φωτογραφίες για τον τοίχο του.

Συνοπτικά:
Διάρκεια : 15 ημέρες (1 μέρα παρουσίασης & γνωριμίας - 10 ημέρες φωτογράφησης - 4 ημέρες σχολιασμού-κριτικής).
Συμμετέχοντες :  10 άτομα.
Κόστος : 95€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6944 875 505

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ... >>>